Ladda ner – KeyControl

Här hittar du olika typer av avtal, manualer och andra dokument för DoorDesign® och KeyDesign®

Programuppdateringar av KeyControl

Börja med att säkerhetskopiera den nuvarande installationen. Observera att om ni har Windows XP ska den vara uppdaterad till servicepack 3.

Kontrollera vilken programversion av KeyControl ni kör ( hjälp/om) och i vilken katalog det befintliga programmet är installerat.

Kontrollera att ni har fått en ny programlicens för version 4.1/4.2 Annars kan ni inte starta programmet efter installationen.

Klicka på önskad programversion för att starta nedladdningen.

Vid nedladdning av någon av uppdateringarna nedan krävs ett fylla på ett formulär. Det är en komplett setup som hämtas innehållande hela programinstallationen. Förutom uppdateringen för ClientServer som endast är en programfil som inte ska installeras utan endast ersätta er nuvarande programfil.

Programuppdatering NET
Entry v4.2.18.16:
Entry v4.1.26.1:
StandardPlus v4.2.18.16
StandardPlus v4.1.26.11:
NetPlus v4.2.18.16:
NetPlus v4.1.26.1:
Programuppdatering C/S
Uppdateringen för ClientServer är en programfil som inte ska installeras utan endast ersätta er nuvarande programfil.

ClientServer v4.2.18.16:

ClientServer v4.1.31.10:
ClientServer CAD v4.2.18.16:
ClientServer CAD v4.2.18.16:

Har ni frågor så kontakta oss. Telefon: 08-522 046 40

Nedan finns uppdateringar för operativet vid problem att köra KeyControl. Om du har problem att köra KC Standard / Net och eller import / export till Generalen / KeyDesign prova

Uppdatering för operativet
BDE 5.2 med BDEInfo program bdeinfosetup-1

Lägg till dBase-Filer till ODBC-32 odbc_dbase_filer

ZIP dll:er för KeyControl zipdlls

Om du har problem att köra KC Net+ under windows XP

JET 4.0 SP8 för WinXP WindowsXP-KB829558-x86-SVE

Dokument

Nedan finner du all dokumentation till KeyControl.

Serviceavtal

Tecknande av avtal

Att dokumentera låssystem med datorstöd är en långsiktig satsning på kvalitet och säkerhet. Med valet av KeyControl (KC) har man tagit ett första viktigt steg. För att säkerställa fortsatt hantering behövs ett serviceavtal för KeyControl.

I det erbjudna avtalet ingår servicetelefonnummer att ringa om det blir problem eller vid frågor om KeyControl. Löpande rättningar av den köpta varianten samt uppdateringar till nya versioner av denna ingår i avtalet.  Detta kan ske i form av utskick av Servicepack eller liknande. Vid ev. rekommenderat byte till ny programvariant  med högre pris kan dock en smärre hanteringskostnad utgå.

Avtalet erbjuds i samband med försäljning av KeyControl från dess återförsäljare, främst ledande låssmeder. Det kan även beställas direkt från C/W CadWare (C/W) som sedan i samtliga fall tecknar avtal direkt med kund.

Speciellt för varianterna KC Entry KC, Standard Plus och KC Net Plus

För dessa varianter gäller att det första årets avtal ingår i priset vid köp av programmet.

Avtalet börjar gälla från datum för köp av programvara. Efter första året erbjuds en förlängning av avtalet. Detta sker genom en fakturering i god tid före årets utgång.

Önskas uppsägning efter första året skall detta göras senast 30 dagar före avtalets utgång.

KeyControl Client Server

För variant KeyControl Client Server i samtliga undervarianter är Serviceavtal obligatoriskt. Också dessa avtal tecknas vid köp av programmet.

Övrigt

C/W bedriver fortsatt programutveckling och övrigt kundstöd för KeyControl. Utöver det i avtalet ingående programstödet erbjuds även hjälp i form av olika insatser som kan bli aktuella t.ex. då kundföretag uppgraderar dokumentationen av sina låssystem. Det kan handla om byte från annan programvara till KeyControl eller överföring av information från andra databaser till KeyControl.

Dessa insatser offereras utöver serviceavtalet enligt gällande prislista.

Serviceavtal för KeyControl, finns för följande varianter av program.

  1. KC Entryför en användare på en PC med ett låssystem. (ingår första året)
  2. KC StdPlus för en användare på en PC. (ingår första året)
  3. KC Net Plus för nätverksinstallation (ingår första året)
  4. KC Client Server
  5. KC Client Servertilläggsmoduler

Vad händer om man står där utan Serviceavtal och behöver hjälp?

Serviceavtalet är ju en slags försäkring som man ska ha tecknat om något händer.

– Men om man nu inte gjort det?

Licensinnehavare som ej har gällande Serviceavtal kan, i mån av tid, erbjudas hjälp som debiteras. Kund med äldre programvariant kan då erbjudas att teckna ett ”akutavtal”. Detta innebär en uppgradering till en kurant programvariant av KC med Serviceavtal inkluderat enligt gällande prislista för uppgraderingar samt ett tillägg för akutinsatsen för nedlagd tid – minst 1 timme. Pris f.n. 950 kr per timme. För den som valt att ej förlänga Serviceavtal för en kurant KC-variant kan avtalet återaktiveras genom att ej betalda perioder betalas i efterskott. Därutöver utgår arvode enligt ovan för nedlagd tid.

Kontakta C/W CadWare per telefon vid behov av akut hjälp.

C/W CadWare AB, Båtbyggargatan 6, 120 68 Stockholm

Tel: +46 (0)8 52 20 46 40.

Manualer

Användarmanual

Nu finns det möjlighet att direkt från hemsidan ladda ner sitt eget exemplar av användarmanualen för KeyControl.
KeyControlmanualen kan öppnas som websida eller i ett utskriftsvänligare pdf-format. Innehållsförteckningen som websida har länkar till övriga delar av manualen.

För att öppna som pdf på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Hämta hem ditt eget exemplar av manualerna genom att högerklicka på respektive länk nedan och välj Spara mål som… (gäller Internet Explorer) eller Spara länk som… (gäller Netscape). Välj därefter den plats där du vill spara dokumentet.

Om den manual som du söker inte finns nedan så kontakta Cadware.

KeyControl 4.2

Innehållsförteckning: KCM Innehållsförteckning

Utlämning och inlämning av nycklar. KCM Kapitel-1

Efterbeställning av nycklar och cylindrar. KCM Kapitel-2

Montering av cylindrar i dörrar. KCM Kapitel-3

Utskrifter och historik. KCM Kapitel-4

Sök person, nyckel eller cylinder. KCM Kapitel-5

Lägga till ny person eller grupp. KCM Kapitel-6

Inställningar. KCM Kapitel-7

Importera/Exportera låssystem och personregister. KCM Kapitel-8

Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema. KCM Kapitel-9

Bilaga Användarprofil. KCM Bilaga-användarprofil

Bilaga Elektromekaniska lås. KCM Bilaga-elektromekaniska lås

Bilaga Felsökning. KCM Bilaga-Felsökning

Bilaga Import_exportfunktioner. KCM Bilaga-import_exportfunktioner

Bilaga KeyControlCAD. KCM Bilaga-KeyControlCAD

Bilaga KeyControl-ClientServer. KCM Bilaga-KeyControl-ClientServer

Bilaga KeyControl-Satellit. KCM Bilaga-KeyControl Satellit

Bilaga Konfiguration av KeyControl. KCM Bilaga-konfiguration av KeyControl

Bilaga Säkerhetskopiering. KCM Bilaga-säkerhetskopiering

Bilaga felaktigt reg nycklar. KCM Bilaga-felaktigt reg nycklar

Bilaga Nyckelknippor. KCM Bilaga-Nyckelknippor

Bilaga Adresser. KCM Bilaga-Adresser

OPTIONsBilaga-nyckelbokning. KCM OPTIONsbilaga-nyckelbokning

OPTIONsBilaga-nyckelbestallning. KCM OPTIONsbilaga-nyckelbestallning

OPTIONsbilaga-anläggningsregister. KCM OPTIONsbilaga-anläggningsregister

OPTIONsbilaga-personsäkerhet. KCM OPTIONsbilaga-personsäkerhet

OPTIONsbilaga-systemsäkerhet. KCM OPTIONsbilaga-systemsäkerhet

OPTIONsbilaga-enheter. KCM OPTIONsbilaga-enheter

OPTIONsbilaga-objekt. KCM OPTIONsbilaga-objektshantering

Broschyrer

För att kunna läsa dokumenten på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Bästa resultatet vid utskrift av broschyrerna fås om Acrobat Reader används. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Hämta hem ditt eget exemplar av broschyrerna genom att högerklicka på respektive länk nedan och välj Spara mål som… (Internet Explorer) eller Spara länk som… (Netscape). Välj därefter den plats där du vill spara dokumentet.

KeyControl
KeyControl Standard Plus
KeyControl Net Plus
KeyControl ClientServer

KeyControl Satellit

KeyControl funktion Nyckelknippor

KeyControl funktion Två Steg

KeyControl för Låssmeder För mer information kontakta CadWare. E-post kc@keycontrol.se eller ring 08-5220 46 40

CW Fastighetssystem

CW ViewDoc

CW FastEc

CW KeyDoc

Prislista

Key Control Prislista

Här finns möjlighet att Ladda ner prislistan.

Kontakta C/W CadWare per telefon vid behov av akut hjälp.

C/W CadWare AB, Båtbyggargatan 6, 120 68 Stockholm

Tel: +46 (0)8 52 20 46 40.

Rapporter

I KeyControl finns kvittenser, beställningar och övriga rapporter för alla behov. Kvittenser och liknande är logiskt kopplade till menyer för utlämning och inlämning. Beställningsblankett finns under funktionen efterbeställning.

Övriga rapporter finns för alla tänkbara behov i samband med löpande verksamhet eller till exempel vid speciella kontroller. Idag finns ca 50 olika rapporter och antalet växer varefter ny behov uppstår.

Tillgängliga rapporter visas på ett logiskt sätt efter vilka system, nycklar eller personer som man för tillfället arbetar med. Rapporter kan visas på skärmen eller skrivas ut.

Nedan följer ett antal exempel på rapporter som programmet genererar.

För att läsa dokumenten på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Bästa resultatet vid utskrift av manualerna fås om Acrobat Reader 4.0 används. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Beställda nycklar

Efterbeställning

Förlorade nycklar

Historik nyckeladministration

KeyControl låsschema

Kvitto på betald deposition

Kvitto på utlämnade nycklar med attest

Kvitto på utlämnade nycklar

Nycklar utlämnade till grupp

Personer som kan öppna dörr

Påminnelse om återlämning av nycklar

Utlämnade nycklar

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se