Program – DoorDesign/KeyDesign

Din personliga leverantör av smidiga dörr- och låssystem.

Olika programversioner
KeyDesign är programmet som används till låssystemprojektering och administration. Från första skissen i samråd med kunden
och sedan administreras låssystemet i KeyDesign i decennier framåt vid nyckeltillverkning och utökningar.
För fabrikaten KABA, EVVA och Dorma sker all kommunikation mellan låssmed och fabrikant via KeyDesign. I KeyDesign delningar från alla fabrikat hanteras.
CadWare har också gjort några mycket användbara extramoduler till KeyDesign för att underlätta låssmedens verksamhet, se nedan.
Läs mer här: KeyDesign – Kort Info

KeyDesign K används av den som projekterar låssystem men som inte förvaltar dessa med nyckeltillverkning och så vidare.

Denna version kan inte innehålla nyckel och cylinderdelningar. Tanken är att en säkerhetskonsult projekterar låssystemet och sedan överlämnar detta till en låssmed för förvaltningen.

Läs mer här: KeyDesign/DoorDesign – Kort Info Systemägare & Konsulter

DoorDesign innehåller alla funktioner som finns i KeyDesign vad gäller låssystemen men även möjlighet att beskriva själva dörren vad gäller allt från gångjärn till larmpunkter. När alla sakvaror sedan är inskrivna så skriver man ut ett dörrkort eller en excelmängdning av alla ingående produkter. Dörrarna kan antingen skrivas in manuellt eller importeras från annat program t.ex. arkitektens cadprogram. Det går också att sätta upp kundens typdörrar som mallar för att projektera vidare på. Grundversionen är avsedd för låssmedsföretag men det finns flera versioner för förvaltare och större projekt.
Läs mer här:

DoorDesign F är avsedd för den som förvaltar dörrar med allt vad det innebär av underhåll och åtgärdsuppföljning.
Kontakta Cadware för info

DoorDesign P används för dörrprojektering i större projekt där flera olika konsulter ska samverka för att beskriva dörren.
Läs mer här:

I DoorDesign K finns också funktioner för logistiken runt dörrmonteringen och egenkontroll. Dörrarna importeras vanligen från arkitektens cadprogram.
Läs mer här:

Extra programmoduler till KeyDesign:

Manuella låssystem används för att kunna registrera delningar på låssystem i de fall delningarna inte finns digitalt. Låssmeden skriver in nyckel och cylinderdelningar och kan sedan låta programmet göra en kryssbild för att se att informationen är korrekt.
Läs mer här:

Kopplade dokument används för att koppla digitala dokument till låssystem för att minska på kånkandet av pärmar.
Läs mer här:

Quick Door används om man vill ange vilket dörrnummer och rum som en cylinder är monterad i men inte beskriva dörrens beslagning i övrigt.
Läs mer här:

Vill ni veta vad det kostar så klicka här för att se priser: Prislistan

Köpa DoorDesign / KeyDesign

Vill ni köpa ett av våra program så fyll i vår beställningsblankett. Skicka in den till oss så skickar vi programmet. Vill ni veta vilka program vi har och vad det kostar, se vår prislista. CadWare kan även erbjuda installation på plats eller via fjärrsupport och hjälp med överflyttning av data eller annat för att se till så ni kommer igång.

Givetvis håller vi även kurser för både gamla och nya användare, både på plats hos kunden och hos oss i Hammarbysjöstad. Kontakta gärna oss på CadWare för mer information.

Ring 08-522 046 40 eller maila till info@cadware.se.

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se