Program – KeyControl

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

Snabbfakta om KeyControl

 

KeyControl

 • Klarar upp till 2000 cylindrar per låssystem
 • Registrerar händelse­historik kring låsen
 • Finns för Windows, olika versioner
 • Kan länkas direkt till planritningar

KeyControl håller reda på

 • Varje nyckel
 • Varje användare
 • Varje cylinder
 • Alla de dörrar du vill
 • Varje låsschema

KeyControl gör det enkelt att

 • Registrera nya användare
 • Importera andra låssystem
 • Importera befintliga personregister
 • Lämna ut/ta tillbaka nycklar
 • Beställa nya nycklar

KeyControl har rutiner för att

 • Skriva kvitton och göra andra utskrifter
 • Påminna om förfallna nycklar
 • Hitta exakt den information du söker
 • Ge dig all aktuell information skriftligt
Olika programversioner

KeyControl Standard Plus
Den prisbilligaste versionen med basfunktionerna. Körs lokalt på en PC.
Läs mer här:

KeyControl Net Plus
För ett lokalt nätverk med basfunktioner och möjlighet att köra flera användare i nätet. En snabbare version för lokala nät med flera nya funktioner.
Läs mer här:

KeyControl ClientServer
Passar större organisationer med stora volymer ev. med flera kontor i ett WAN och med stora säkerhetskrav. Finns ett flertal tilläggsmoduler för de flesta behov.
Läs mer här:

KeyControl Satellit
Som komplettering till ett ClientServer system. För lokal utlämning av nycklar.
Läs mer här:

KeyControl Bokad utlämning
Beskrivning av KeyControl som stöd för stora och små bostadsföretag.
Läs mer här:

Kundanpassning
Vi gör ofta anpassningar i KeyControl för nya kundbehov. C/W CadWare kan lämna mer information. Ring eller skicka mail till kc@keycontrol.se

Nyheter som finns i alla programvarianter av KeyControl 4
 • Stöd för Windows Vista och Windows 7.
 • Utökad historik på användare.
 • Snabbare och enklare funktioner för att lägga in ny person.
 • Nyckelknippor
 • Personregistret har ny utformning med extra flik för Grupper/Personer.
 • Ny funktion för att flytta alla nycklar från en person till en annan person.
 • Person kan tillhöra flera grupper.
 • Hanteringen av knippor har förbättrats och menyn har ny utformning.
 • Adressregister för att hitta vilken nyckel/knippa som behövs för tillträde.
 • Enklare att koppla låssmed till låssystem.
 • Mottagning av beställningar av nycklar och cylindrar från hela låssystemet med ett klick.
 • E-post även på cylinderbeställning.
 • Säkerhetskopiering förbättrad med ny funktion för att välja plats för säkerhetskopian.
Tilläggsmoduler till KC Client Server för bättre säkerhet

Dokument kopplade till Person
Möjlighet att koppla en fil av vilken filtyp som helst till en person i personregistret. Exempelvis inscannade kvittenser eller fullmakter. Dokumenten visas sedan genom att man väljer personen och högerklickar. Dokumenten sparas i SQLbasen och kan inte raderas av användarna av misstag.

Systemsäkerhet
KeyControl tilldelas en användare vissa rättigheter – att få göra vissa moment som exempelvis att lägga upp nya kunder. Utöver denna användarprofil finns möjligheten att ge användare tillgång till endast vissa låssystem.
Läs mer här: Systemsäkerhet

Personsäkerhet
För att styra vilka personer en användare får se och arbeta med finns motsvarande funktion som heter Personsäkerhet. Där styrs åtkomsten till person efter vilka grupper av personer en användare får se.
Läs mer här: Personsäkerhet

Enheter
Genom att dela upp persongrupper och låssystem i Enheter underlättas att arbeta i KeyControl för större organisationer genom att varje ny användare endast behöver anslutas till rätt enhet för att få tillgång till rätt information. Varje enhet kan också arbeta helt självständigt då nya användare liksom nyckelinnehavare som skapas inom enheten automatiskt kommer att tillhöra endast den enheten. Ett låssystem som skapas eller importeras av en användare kommer också automatiskt att tillhöra användarens enhet.
Läs mer här: Enheter

Mottagna Nycklar
En modul för de som dagligen hanterar kunders nycklar som tagits emot i samband med startande av ett uppdrag, ex.vis ett företag i fastighetsbranschen, och då registeras i KeyControl. Kunden får en kvittens på vilka nycklar som tagits emot. Nycklarna ordnas i knippor och kopplas mot kundens adresser så att personalen enkelt kan ta rätt knippa vid utryckning. Varje händelse runt nycklarna registeras i historiken i KeyControl. Ger också möjlighet att som ett uppdrag sköta nyckelutlämning åt kunder till andra aktörer.
Läs mer här: Mottagna nycklar

Dessa säljs som extra moduler till KeyControl CS. Hör med C/W CadWare.

Koppling till fastighetsadministrativa system
Utvecklare av system som vill ha ett nyckelprogram som samverkar med de egna programmen kan överenskomma med C/W Cadware om att koppla sina program med KeyControl på lämpligt sätt.
Möjligheterna är mycket goda och lösningen är fördelaktig då kunderna kan erbjudas ett komplett, ledande program utan att det krävs något mer omfattande utvecklingsarbete av programföretaget.

KeyControl och passagesystem
I de flesta fall måste personalen lämna ut både nycklar och kort och genom att använda endast ett dataprogram för detta så minskar utbildningsbehovet samt risken för fel. Via import och export av information mellan KeyControl och passagesystemet kan personalens arbete förenklas.

Koppling mellan KeyControl och cad-ritning
Genom CW KeyDoc erbjuder C/W CadWare en dubbelriktad länk mellan dörrar på cad-ritning och dörrarna i KeyControl.
Läs mer här: CW KeyDoc

Vill ni veta vad det kostar så klicka här för att se priser: Prislistan

Köpa KeyControl

KeyControl Std+ och Net+ säljs oftast av låssmeder och andra säkerhetsentreprenörer. De kraftfulla ClientServer versionerna säljs via C/W CadWare direkt eller i samarbete med låssmed. C/W kan även erbjuda installation och hjälp med överflyttning av data osv. För beskrivning av programversioner se broschyrerna.

Serviceavtalet tecknas direkt med C/W Cadware och säkerställer att användarna får uppdateringar och användarstöd för KeyControl.

Kontakta gärna CadWare för mer information om allt som rör KeyControl. Ring 08-5220 46 40 eller maila till kc@cadware.se alternativt kc@keycontrol.se

För låssmeder och andra återförsäljare:

Prislista, bruttopriser
Beställningsblankett, för KeyControl

Kontakta C/W CadWare AB för marginaler och andra återförsäljarvillkor.

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se