DoorDesign/Online

Här finns information om nyheter och uppdateringar i programmet.

Version 2 av programmet finns nu för nedladdning under fliken Programuppdateringar

Nya rutiner mot dormakaba kräver KeyDesign 2

Av säkerhetsskäl kommer denna text att dyka upp automatiskt under en tid när KeyDesign 2 är ny installerad

Det är viktigt att du läser beskrivningen “KeyDesign 2 , Låssmeds kommunikation” den finns via nyheter direkt till höger i denna meny

Kontrollera datum på denna text, eftersom den kan komma att uppdateras löpande den närmaste tiden

Kontakta CadWare:

Ring 08-5220 46 40 eller skicka e-post till info@cadware.se

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se