DoorDesign/Online

Här finns information om nyheter och uppdateringar i programmet.

Version 2.6 av programmet finns nu för nedladdning under fliken Programuppdateringar

Nya rutiner mot dormakaba kräver KeyDesign v2.6

Av säkerhetsskäl kommer denna text att dyka upp automatiskt under en tid när KeyDesign v2.6 är ny installerad

Det är viktigt att du läser beskrivningen “KeyDesign v2.6 , Låssmeds kommunikation” den finns via nyheter direkt till höger i denna meny

Kontrollera datum på denna text, eftersom den kan komma att uppdateras löpande den närmaste tiden

Kontakta CadWare:

Ring 08-5220 46 40 eller skicka e-post till info@cadware.se

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se