Våra utbildningar

Vi erbjuder två kurser som hålls regelbundet.

Utbildning

KeyDesign är ett lättanvänt program men det finns ändå anledning att investera i en kurs för att få grepp om alla möjligheter och de nyheter som vi presenterar. Speciellt har den systemansvarige nytta av en ordentlig genomgång som även innefattar hur man läser in data i systemet och sätter upp det efter egna behov och önskemål.

Kurs för användaren

Vi går igenom vad en normalanvändare behöver för en effektiv och trevlig användning av KeyDesign. Kursen passar också för den som kört ett tag och behöver friska upp med det senaste.

Tid En halv dag

Plats Normalt hos C/W CadWare i Hammarby sjöstad. Kaffe och lunch ingår.

Pris 2 000 kr per deltagare eller 8 000 kr för grupp om max 5 personer.*

Kurs för systemansvarig

Vi går igenom anpassningar i systemet och hjälper deltagarna att anpassa systemet till sin verksamhets behov. Varje systemansvarig bestämmer upplägget i ett system och har en viktig uppgift.

Tid En halv dag

Plats Normalt hos C/W CadWare i Hammarby sjöstad. Kaffe och lunch ingår.

Pris 2 500 kr per deltagare.*
.

*Kurser genomförs vid tillräckligt antal deltagare. Kontakta oss om lämpligt datum. Vi offererar gärna anpassade kurser eller kurs på plats hos er.

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se