Hem InterNetSupport

      C/W Cad Ware AB

Serviceavtal för KeyControl®


Avtalsvillkor

Serviceavtal för KeyControl                                                                                        2014-01-29

Att dokumentera låssystem med datorstöd är en långsiktig satsning på kvalitet och säkerhet. Med valet av KeyControl (KC) har man tagit ett första viktigt steg. För att säkerställa fortsatt hantering behövs ett serviceavtal för KeyControl.

I det erbjudna avtalet ingår servicetelefonnummer att ringa om det blir problem eller vid frågor om KeyControl. Löpande rättningar av den köpta varianten samt uppdateringar till nya versioner av denna ingår i avtalet. Detta kan ske i form av utskick av Servicepack eller liknande. Vid ev. rekommenderat byte till ny programvariant med högre pris kan dock en smärre hanteringskostnad utgå.

Avtalet erbjuds i samband med försäljning av KeyControl från dess återförsäljare, främst ledande låssmeder. Det kan även beställas direkt från C/W CadWare (C/W) som sedan i samtliga fall tecknar avtal direkt med kund.


Speciellt för varianterna KC Entry, KC Standard Plus och KC Net Plus


För dessa varianter gäller att det första årets avtal ingår i priset vid köp av programmet.


Avtalet börjar gälla från datum för köp av programvara. Efter första året erbjuds en förlängning av avtalet. Detta sker genom en fakturering i god tid före årets utgång.

 

Önskas uppsägning efter första året skall detta göras senast 30 dagar före avtalets utgång.


KeyControl Client Server

För variant KeyControl Client Server i samtliga undervarianter är Serviceavtal obligatoriskt. Också dessa avtal tecknas vid köp av programmet.

Övrigt

C/W bedriver fortsatt programutveckling och övrigt kundstöd för KeyControl. Utöver det i avtalet ingående programstödet erbjuds även hjälp i form av olika insatser som kan bli aktuella t.ex. då kundföretag uppgraderar dokumentationen av sina låssystem. Det kan handla om byte från annan programvara till KeyControl eller överföring av information från andra databaser till KeyControl.

Dessa insatser offereras utöver serviceavtalet enligt gällande prislista.


Serviceavtal för KeyControl, finns för följande varianter av program.

                                                                                                                                      Pris per år kr

1. KC Entry för en användare på en PC med ett låssystem. (ingår första året)                                    850


2. KC Std Plus för en användare på en PC. (ingår första året)                                                        1 250

 

3. KC Net Plus för nätverksinstallation (ingår första året)                                                              2 635


4. KC Client Server 20 % på programpris


5. KC Client Servertilläggsmoduler offereras


Vad händer om man står där utan Serviceavtal och behöver hjälp?

Serviceavtalet är ju en slags försäkring som man ska ha tecknat om något händer.

- Men om man nu inte gjort det?


Licensinnehavare som ej har gällande Serviceavtal kan, i mån av tid, erbjudas hjälp som debiteras. Kund med äldre programvariant kan då erbjudas att teckna ett ”akutavtal”. Detta innebär en uppgradering till en kurant programvariant av KC med Serviceavtal inkluderat enligt gällande prislista för uppgraderingar samt ett tillägg för akutinsatsen för nedlagd tid - minst 1 timme. Pris f.n. 950 kr per timme. För den som valt att ej förlänga Serviceavtal för en kurant KC-variant kan avtalet återaktiveras genom att ej betalda perioder betalas i efterskott. Därutöver utgår arvode enligt ovan för nedlagd tid.


Kontakta C/W CadWare per telefon vid behov av akut hjälp.


C/W CadWare AB, Båtbyggargatan 6, 120 68 Stockholm


Tel: 46 (0)8 52 20 46 40