Hem InterNetSupport

      C/W Cad Ware AB

Affärsidé

Företagets affärsidé är att utveckla, marknadsföra och underhålla datorstödda metoder för rationell förvaltning av fastigheter och anläggningar. Ett växande område är administration av lås och nyckelsystem. Läs mer om detta: www.keycontrol.se

Det tredje viktiga området är projektering och administration av låssystem hos låssmeder och låsfabrikanter. Läs mer om detta: www.doordesign.se

Verksamhet

C/W CadWare etablerades 1993 och bygger på erfarenheter av liknande verksamheter sedan över femton år. Företaget arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter - både inom bygg och installation.

Företaget har en väl etablerad bas i långsiktiga kundrelationer, kompetent personal och en god ekonomi. Företaget är helt självfinansierat och har inga skulder trots en omfattande uppsättning egenutvecklade programvaror.

Utveckling sker, där så är lämpligt, baserat på standardprogram. Då verksamheten oftast är ritningsrelaterad ingår tekniker som CAD, scanning, plotting förutom databasteknik. Som CAD-teknik prioriteras det mycket kraftfulla programmet MicroStation från Bentley Systems. För kompletterande funktioner används andra program, främst bland Microsofts Office-program. Ambitionen är att ta fram kraftfulla lösningar som är mycket lättanvända för kunderna.

Kunderna erbjuds hjälp med att komma igång med sin nya teknik och att utveckla sina metoder. Genom konsultinsatser kan C/W:s program anpassas till kundernas speciella behov. Ofta är ett pilotprojekt en bra början i en ny kundkontakt. C/W har erfarenhet och resurser att medverka till detta.

Företaget har utvecklat mycket konkurrenskraftiga system som benämns CW Fastighetssystem och CW PowerDoc. Dessa innefattar ett stort antal programmoduler som ger ett heltäckande stöd till kunderna. Programmen utvecklas kontinuerligt via önskemål från kunderna.

Företaget underhåller ett kvalificerad kunnande inom utvecklingsmiljön med de ingående basprogrammen. Speciellt beträffande utveckling av MicroStation har företaget en mycket stark kompetens och mångårig erfarenhet. Till detta kommer en prioritering av fackkunskap inom kundernas områden så att utvecklade och understödda produkter blir så fackmässiga som möjligt.

Lokaler

C/W CadWare AB har ändamålsenliga lokaler på i huset vid Båtbyggargatan 6. Företagets rymliga och trevliga lokaler ger goda förutsättningar för effektiv utbildning.

Besöksadress

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 - (0)8 - 5220 46 40

E-post: förnamn.efternamn@cadware.se

Vägbeskrivning

Bil

Tag av från E4:an kör in Södralänken kör av vid avfart mot Hammarbysjöstad. Efter ca 1000 meter, i en rondell, sväng höger, (Båtbyggargatan). Avgiftsbelagd gatuparkering finns längs Båtbyggargatan.

För mer detaljerad vägbeskrivning från adresser inom Stockholmsområdet, använd hitta.se

Kollektivtrafik

Tunnelbana från T-Centralen mot Farsta/Skarpnäck. Stig av vid Gullmarsplan station. Gå mot uppgången framåt i tågets färdriktning. Efter spärrarna tag direkt höger. Gå ner för trappa ner till Tvärbanan, åk mot Sickla. Stig avvid Sickla Udde station gå längst bakåt gå över övergångställe till vänster. Nu är ni framme.

Administration

Handelsbanken
Gustav III Boulevard 29
Box 3121, 169 03 SOLNA
tel. 08-514 818 70

Revisor:
MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Bo Jonsson. Tel. 08 - 796 37 00

C/W CadWare AB
Postgiro 649 3185-0
Bankgiro 5858-0515
Registreringsnummer 55 64 61-2504
Företaget har F-skattsedel.